تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 2251

واریز پرداخت های تجمیعی اسفند ماه 1398 توزیع کنندگان بادران

سه شنبه، 5 فروردين ماه 1399

       به اطلاع کلیه فرشته های باد عزیز مي رساند : ساعت 8 صبح امروز سه شنبه مورخ 1399/01/05 ،  فایل های گروهی پرداخت تجمیعی توزیع کنندگاني كه تا پایان اسفند ماه 1398 مداركشان تکمیل شده بود به شعب بانک تحویل شد .
  لازم بذکر است از آنجاییکه تعداد فایلهای پرداختی  دهها هزارنفر می باشد این اولین باری است که با افزودن نیروی انسانی و همچنین افزایش امکانات نرم افزاری و سخت افزاری شرکت و بانک عامل اولین روز کاری ماه فایل پرداخت به شعب بانک تحویل و کل واریزها در همین روز انجام شده است.