تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 2250

پاکسازی محیطی و مبارزه با ویروس کرونا ،ساختمانهای شرکت شبکه بادران

سه شنبه، 5 فروردين ماه 1399

  در راستای پاکسازی محیطی  و مبارزه با ویروس کرونا ،ساختمانهای شرکت شبکه بادران وتمامی اماکن این شرکت ضد عفونی شدند.
روابط عمومی شرکت شبکه بادران ضمن اعلام این خبر به فعالیت های موثر بخش پشتیبانی شرکت اشاره کرد و افزود :با هماهنگی های صورت گرفته با قرار گاه جهادی سپاه پاسداران و با استفاده از مقطع تعطیلی ،تمامی ساختمانها و مکان های شرکت ضدعفونی شد.
این اقدام گام موثری در سلامت کارکنان شیفت و مراجعه کنندگان خواهد داشت.