تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 2249

بزرگترین برنامه تشویقی عمومی فروردین ماه

يكشنبه، 3 فروردين ماه 1399

 به اطلاع کلیه توزیع کنندگان محترم میرساند ، بزرگترین برنامه تشویقی عمومی فروردین ماه از 30 دقیقه بامداد چهارم فروردین ماه آغاز شده و تا ساعت 24 روز  3 شنبه 5 ام فروردین ماه ادامه خواهد داشت.
توزیع کنندگان میتوانند در این طرح ویژه از افزایش 8% امتیاز و کاهش 8% قیمت استفاده ببرند.