تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 2155

تمدید یک روزه جشنواره خرید شگفت انگیز

پنجشنبه، 24 بهمن ماه 1398

  با توجه به استقبال صورت گرفته از برنامه تشویقی خرید شگفت انگیز بادران ، این برنامه تشویقی به مدت یک روز تا پایان روز جمعه 25 بهمن ماه ادامه خواهد یافت.
اگر تا کنون نتوانسته اید از میلیارد ها ریال هدایای نقدی این جشنواره استفاده نمایید ، هنوز فرصت باقیست.