تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 2148

فعالیت در مکانهای بدون مجوز اکیدا ممنوع

دوشنبه، 21 بهمن ماه 1398

      به اطلاع توزیع‌کنندگان می‌رساند انجام هرگونه فعالیت قبل از اخذ مجوز ممنوع بوده و این امر مستلزم ارائه درخواست ، تکمیل فرم‌های مربوطه، احراز شرایط مصوب و هم‌چنین تصویب هیات مدیره است. پس از طی این مراحل مجوز از طریق مبادی زیربط صادر خواهد شد.
یادآوری می‌شود صرف ارائه درخواست امکان فعالیت و افتتاح دفتر و شعبه آموزشی قانونی نخواهد بود و در صورت مشاهده برابر قانون برخورد خواهد شد؛ بنابراین جهت راه اندازی شعبه طی مراحل قانونی و رعایت ضوابط توسط توزیع‌کنندگان ضروری است .