تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 2021

آخرین برنامه تشویقی عمومی آذر ماه

سه شنبه، 5 آذر ماه 1398

      به اطلاع کلیه توزیع کنندگان محترم میرساند ، آخرین برنامه تشویقی عمومی آذر ماه از ساعت 11:15 امروز 5 آذر ماه آغاز شده و تا ساعت 24 روز چهارشنبه 6 آذر ماه ادامه خواهد داشت.
توزیع کنندگان میتوانند در این طرح ویژه از افزایش 7% امتیاز و کاهش 7% قیمت استفاده ببرند.
لازم بذکر است این آخرین برنامه تشویقی عمومی آذر ماه میباشد و به هیچ عنوان تکرار نمیگردد.