تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1980

اسامی قبول شدگان دوره آموزشی بازاریابی شبکه‌ای

پنجشنبه، 16 آبان ماه 1398

 160مین، دوره  بازاریابی شبکه‌ای به همت آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای شبکه بادران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شبکه بادران، این دوره 16 ساعته در دو روز توسط اساتید مجرب فنی و حرفه‌ای  برگزار می‌شود و افرادی که در این دوره حضور داشته باشند طبق روال، معرفی به آزمون و پس از قبولی نهایی، کارت مهارت بازاریابی شبکه‌ای به این افراد ارائه می‌شود.
اخبار تکمیلی این دوره منحصر به فرد آموزشی متعاقبا اعلام می‌شود.
اسامی قبول شدگان این دوره به شرح جدول زیر است:

اسامی قبول شدگان دوره آموزشی بازاریابی شبکه‌ای