تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1978

گزارش جشنواره خرید شگفت انگیز در دوره قبل

سه شنبه، 14 آبان ماه 1398

 به اطلاع کلیه توزیع کنندگان محترم میرساند ، در دوره قبلی جشنواره شگفت انگیز بادران در مهر ماه آقای امیر عطا صفرلی با کد بازاریابی 25111463329  توانست برنده هدیه 44 میلیون تومانی گردند و خانم معصومه ابراهیمی با کد بازاریابی 15112288639 برنده هدیه 14 میلیون تومانی جشنواره بوده اند.
علاوه بر این عزیزان بالغ بر 100 نفر برنده جوایز بعدی 14 میلیون ریالی و 1 میلیون و چهارصد هزار ریالی بوده اند و هزاران نفر هم برنده سایر جوایز این جشنواره هیجان انگیز بوده اند.
همچنین در سه دوره قبل برگزاری این جشنواره نیز دهها نفر برنده جوایز 104 و 44 میلیون تومانی بوده اند و صدها نفر نیز برنده جوایز 14 و 1/4 میلیون تومانی بوده اند و همچنین در این چند دوره هزاران جایزه دیگرنیز به عزیزان شرکت کننده در این جشنواره ها تعلق گرفته است .
لذا امید است در این دوره شما هم جزو صدها برنده میلیونی جشنواره خرید شگفت انگیز بادران باشید.