تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1937

آخرین برنامه تشویقی عمومی مهر ماه

چهارشنبه، 17 مهر ماه 1398

 به اطلاع کلیه توزیع کنندگان محترم میرساند ، آخرین برنامه تشویقی عمومی مهر ماه از ساعت 14 امروز 17 مهر ماه آغاز شده و تا ساعت 24 روز جمعه 19 مهر ماه ادامه خواهد داشت.
توزیع کنندگان میتوانند در این طرح ویژه از افزایش 7% امتیاز و کاهش 7% قیمت استفاده ببرند.
لازم بذکر است این آخرین برنامه تشویقی عمومی مهر ماه میباشد و به هیچ عنوان تکرار نمیگردد.