تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1611

ارسال محموله کمک های بادرانی به مناطق سیل زده کشور

يكشنبه، 18 فروردين ماه 1398

 به گزارش روابط عمومی شبکه بادران، ظهر روز شنبه،‌ چند کامیون حامل محموله کمک های غیر نقدی شبکه بادران و توزیع کنندگان این شرکت،‌ برای ابراز همدردی و همدلی در پشت سر گذاشتن واقعه اخیر،‌ به مناطق سیل زده کشور ارسال شد.
شایان ذکر است که با توجه به توصیه های ستاد مدیریت بحران کشور، محموله یاد شده ابتدا برای دسته بندی و نیاز سنجی در محل ها و استان های مختلف، به سازمان هلال احمر تحویل شد.
سیل اخیر که همزمان با ایام نوروز، در بسیاری از نقاط کشور ویرانی هایی را به جای گذاشت و خسارات زیادی را به مردم وارد کرد، بهانه ای شد تا شبکه بادران به همراهی توزیع کنندگان فهیم این شرکت، بار دیگر در بحرانی ملی به یاری مردم رنج دیده بشتابد و در کاهش آلام هموطنان سهیم باشد.

ارسال محموله کمک های بادرانی به مناطق سیل زده کشورارسال محموله کمک های بادرانی به مناطق سیل زده کشورارسال محموله کمک های بادرانی به مناطق سیل زده کشورارسال محموله کمک های بادرانی به مناطق سیل زده کشورارسال محموله کمک های بادرانی به مناطق سیل زده کشورارسال محموله کمک های بادرانی به مناطق سیل زده کشورارسال محموله کمک های بادرانی به مناطق سیل زده کشورارسال محموله کمک های بادرانی به مناطق سیل زده کشورارسال محموله کمک های بادرانی به مناطق سیل زده کشورارسال محموله کمک های بادرانی به مناطق سیل زده کشور