تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1607

واریز پرداخت های تجمیعی اسفند ماه 1397 توزیع کنندگان بادران

دوشنبه، 5 فروردين ماه 1398

 به اطلاع کلیه فرشته های باد عزیز مي رساند : ساعت 10 صبح امروز دوشنبه مورخ 1398/01/05 ،  فایل های گروهی پرداخت تجمیعی توزیع کنندگاني كه تا پایان اسفند ماه 1397 مداركشان تکمیل شده بود به بانک تحویل شد .
  لازم بذکر است از آنجاییکه تعداد فایلهای پرداختی چند ده هزار می باشد الباقی فایلهایی که امروز واریز نشود حداکثر تا چند روز کاری آینده به حساب عزیزان واریز می شود.