تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1593

بازدید مدیران شبکه بادران از مرکز طبی کودکان

چهارشنبه، 22 اسفند ماه 1397

شرکت شبکه بادران با هدف کمک به بیماران CF  به جمع حامیان موسسه خیریه قطره دریای مهر(قدم) پیوست. 
بیماری CF، همان مشکلی که باعث بروز مشکل در تنفس برخی از کودکان شده است و روزهای شیرین کودکی را اندکی برایشان تلخ کرده است. این کودکان باید به کمک درمان‌های پزشکی تنفس راحتی داشته باشند.
مؤسسه خیریه قطره دریای مهر”قدم”  تنها مرکز حامی بیماران CF در کشور است که در این امر خیر و خداپسندانه پیشگام شده است و باهدف کمک به این فرشتگان کم نفس فعالیت می‌کند.
به همین منظور خانم شیدا قربانیان، عضو هیئت‌مدیره شبکه بادران به همراه جمعی از مدیران شبکه بادران از مرکز طبی کودکان که مسئولیت نگهداری و حمایت از بیماران CFرا بر عهده‌دارند، بازدیدی به عمل آوردند. در این دیدار مدیران شبکه بادران به تبادل‌ نظر درزمینهٔ حمایت از بیمارانCF   به گفت‌وگو نشستند و در نهایت شبکه بادران به‌ جمع حامی بیماران این موسسه پیوست.

بازدید مدیران شبکه بادران از مرکز طبی کودکانبازدید مدیران شبکه بادران از مرکز طبی کودکانبازدید مدیران شبکه بادران از مرکز طبی کودکانبازدید مدیران شبکه بادران از مرکز طبی کودکانبازدید مدیران شبکه بادران از مرکز طبی کودکانبازدید مدیران شبکه بادران از مرکز طبی کودکانبازدید مدیران شبکه بادران از مرکز طبی کودکانبازدید مدیران شبکه بادران از مرکز طبی کودکانبازدید مدیران شبکه بادران از مرکز طبی کودکان