تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1591

مجمع سالیانه فدراسیون فوتبال با حضور وزیر ورزش و مهندس موسوی

دوشنبه، 20 اسفند ماه 1397

 مجمع سالیانه فدراسیون فوتبال که قرار بود در خلال برگزاری جام ملت های آسیا برگزار شود و به دلیل اهمیت دیدارهای تیم ملی به تعویق افتاده بود، ظهر روز گذشته (یکشنبه) با حضور 60 نفر از اعضا و در حضور سلطانی فر وزیر ورزش و داورزنی معاون ورزش حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش، تاج رئیس فدراسیون فوتبال،‌ خانم مهندس موسوی مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی بادران و جمعی از دیگر مدیران ورزشی کشور برگزار شد و بودجه سال 1398 فدراسیون فوتبال به تصویب رسید.

مجمع سالیانه فدراسیون فوتبال با حضور وزیر ورزش و مهندس موسویمجمع سالیانه فدراسیون فوتبال با حضور وزیر ورزش و مهندس موسویمجمع سالیانه فدراسیون فوتبال با حضور وزیر ورزش و مهندس موسویمجمع سالیانه فدراسیون فوتبال با حضور وزیر ورزش و مهندس موسویمجمع سالیانه فدراسیون فوتبال با حضور وزیر ورزش و مهندس موسویمجمع سالیانه فدراسیون فوتبال با حضور وزیر ورزش و مهندس موسویمجمع سالیانه فدراسیون فوتبال با حضور وزیر ورزش و مهندس موسویمجمع سالیانه فدراسیون فوتبال با حضور وزیر ورزش و مهندس موسویمجمع سالیانه فدراسیون فوتبال با حضور وزیر ورزش و مهندس موسویمجمع سالیانه فدراسیون فوتبال با حضور وزیر ورزش و مهندس موسوی