تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1590

ثبت نام کلاس‌های آموزشی برای توزیع‌کنندگان

يكشنبه، 19 اسفند ماه 1397

   به اطلاع کلیه توزیع‌کنندگان گرامی شبکه بادران می‌رساند که باهدف توسعه فعالیت‌های بازاریابی شبکه‌ای و ارائه نکات آموزشی برای فعالیت در ایام نوروز، کلاس‌های آموزشی در مجتمع آموزشی شبکه بادران برگزارخواهد شد که به شرح زیر می‌باشد.
 کلاس (تلاش بی وقفه) روز سه شنبه۲۱اسفندماه، ساعت ۱۴با رویکرد اجتناب از سفرهای نوروزی
کلاس(شبکه سازی در تعطیلات) روز یکشنبه ۲۶اسفندماه ساعت ۱۴با رویکرد سفرهای نوروزی
این کلاس‌های آموزشی با طراحی گروه KADبرگزار خواهد شد که توزیع‌کنندگان شبکه بادران می‌توانند از طریق میزکار خود اقدام به ثبت‌نام نمایند.