تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1588

گفتگوی مجله خانواده سبز با مدیرعامل شبکه بادران

پنجشنبه، 16 اسفند ماه 1397

همزمان با انتشار ویژه نامه نوروزی مجله خانواده سبز،‌ گفتگوی مدیرعامل شبکه بادران، سرکار خانم مهندس موسوی، به عنوان بانوی کارآفرین ایران، در این نشریه درج شد.
در این گفتگوی جذاب، به بخش هایی نهان و شنیده نشده از ابعاد شخصیتی مدیران بادران و مسیر و چشم انداز آنها و حتی بخش هایی از زندگی خصوصی ایشان اشاره شده است.

گفتگوی مجله خانواده سبز با مدیرعامل شبکه بادران