تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1587

کاشت نهال سرو با دستان مهندس موسوی

پنجشنبه، 16 اسفند ماه 1397

 مراسم روز درختکاری با حضور مهندس موسوی،مدیرعامل شبکه بادران و دکتر قربانیان،رئیس هیات مدیره شرکت به همراه جمع کثیری از توزیع کنندگان در پارک بادران برگزار شد.

مدیرعامل شبکه بادران در مراسم روز درختکاری که در پارک بادران برگزار شد با اشاره به اهمیت کاشت نهال و توسعه فضای سبز گفت: شبکه بادران نیز در همین راستا تلاش میکند و اعضای شبکه بادران امروز  شعار هر بادرانی یک درخت را به واقعیت تبدیل کردند.
 
مهندس سیده شهره موسوی در ادامه افزود:  سدها و موانع را از جلوی راه برداریم و هیچ کس نمی تواند جلوی پیشرفت ما را بگیرد. برای رسیدن به هدف هایمان محکم تر از قبل گام برمیداریم به امید روزی که درخت های صد ساله خود را همه باهم ببینیم.

مهندس موسوی پس از ایراد سخنرانی در جمع اعضای شبکه بادران  نهال سرو را با دستان خود غرس کردند.

توزیع کنندگان شبکه بادران در بخشی از این مراسم نهال های میوه را در پارک بادران غرس کردند.

کاشت نهال سرو با دستان مهندس موسویکاشت نهال سرو با دستان مهندس موسویکاشت نهال سرو با دستان مهندس موسویکاشت نهال سرو با دستان مهندس موسویکاشت نهال سرو با دستان مهندس موسویکاشت نهال سرو با دستان مهندس موسویکاشت نهال سرو با دستان مهندس موسویکاشت نهال سرو با دستان مهندس موسویکاشت نهال سرو با دستان مهندس موسویکاشت نهال سرو با دستان مهندس موسویکاشت نهال سرو با دستان مهندس موسویکاشت نهال سرو با دستان مهندس موسویکاشت نهال سرو با دستان مهندس موسویکاشت نهال سرو با دستان مهندس موسویکاشت نهال سرو با دستان مهندس موسویکاشت نهال سرو با دستان مهندس موسویکاشت نهال سرو با دستان مهندس موسویکاشت نهال سرو با دستان مهندس موسویکاشت نهال سرو با دستان مهندس موسویکاشت نهال سرو با دستان مهندس موسویکاشت نهال سرو با دستان مهندس موسویکاشت نهال سرو با دستان مهندس موسویکاشت نهال سرو با دستان مهندس موسویکاشت نهال سرو با دستان مهندس موسویکاشت نهال سرو با دستان مهندس موسویکاشت نهال سرو با دستان مهندس موسویکاشت نهال سرو با دستان مهندس موسویکاشت نهال سرو با دستان مهندس موسویکاشت نهال سرو با دستان مهندس موسوی