تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1552

اطلاعیه شماره سه جشنواره فجر چهل سالگی - همه برنده اید

يكشنبه، 21 بهمن ماه 1397

   به اطلاع کلیه بادرانیهای عزیز می رساند :  هیچگونه تفاوتی در خریدهای صورت گرفته از سایت بادران با جاست بی ها برای شرکت در قرعه کشی وجود ندارد و به ازای هر دویست هزار تومان خرید ( مبلغ کسر شده از حساب بانکی ) یک امتیاز قرعه کشی در میزکار خریدار ایجاد می شود که دو ساعت وقت برای شرکت درقرعه کشی بدون پوچ برای خریداران وجود خواهد داشت  .