تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1546

افتتاح جاستبی شعبه اراک در 22 بهمن ماه

چهارشنبه، 17 بهمن ماه 1397

     به گزارش روابط عمومی شبکه بادران –فروشگاه جاستبی شعبه استان مرکزی در 22 بهمن ماه سال جاری در شهر اراک افتتاح خواهد شد .
با توجه به برنامه ای که شرکت شبکه بادران با توسعه شعبه های خود در نقاط مختلف ایران دارد  جاستبی که جایگاه اختصاصی سریع تحویل کالای بادران می باشد 22 بهمن ماه دراستان مرکزی شاهد افتاح این مجموعه خواهیم بود که به منظور رفاه مردم عزیز آغاز به کار خواهد کرد .