تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1496

به روز رسانی و بهینه سازی آموزش های اتوماسیون اداری پرسنل بادران

شنبه، 15 دي ماه 1397

 به گزارش روابط عمومی شبکه بادران، عصر امروز کلاس به روز رسانی و بهینه سازی آموزش های اتوماسیون اداری پرسنل بادران، با هدف ارتقاء سطح کیفی خدمات رسانی و ارتباطی پرسنل این شبکه بسیار گسترده برگزار شد. شبکه بادران با توجه به پا گذاشتن در عرصه جهانی و اهمیت پیوستن به جهان الکترونیک و تغییرات سیستم ارتباطی، اهتمام ویژه ای به هوشمند سازی خدمات و کارکرد پربازده و کاهش بروکراسی اداری داشته است.