تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1495

استقبال عمومی از غرفه بادران در نمایشگاه بین‌المللی فرانچایز و توسعه کسب و کار

شنبه، 15 دي ماه 1397

غرفه شبکه بادران در آخرین روز از دومین نمایشگاه بین‌المللی فرانچایز و توسعه کسب و کار،‌ کماکان با استقبال بی نظیر عموم بازدید کنندگان این رویداد فرهنگی اقتصادی قرار گرفت.
جمع کثیری از مردم و صاحبان کسب و کار های موفق کشور و همچنین اساتید مطرح حوزه مدیریت کسب و کار، طی سه روز اخیر، ضمن بازدید از غرفه شرکت شبکه بادران، با نحوه فعالیت، محصولات و خدمات این شرکت آشنا شدند.
توزیع کنندگان بادرانی در غرفه شبکه بادران واقع در این رویداد بین المللی کسب و کار، از بازدیدکنندگان غرفه، به گرمی و با ارائه توضیحات کامل و تست محصولات،‌ میزبانی کردند.

استقبال عمومی از غرفه بادران در نمایشگاه بین‌المللی فرانچایز و توسعه کسب و کاراستقبال عمومی از غرفه بادران در نمایشگاه بین‌المللی فرانچایز و توسعه کسب و کاراستقبال عمومی از غرفه بادران در نمایشگاه بین‌المللی فرانچایز و توسعه کسب و کاراستقبال عمومی از غرفه بادران در نمایشگاه بین‌المللی فرانچایز و توسعه کسب و کاراستقبال عمومی از غرفه بادران در نمایشگاه بین‌المللی فرانچایز و توسعه کسب و کاراستقبال عمومی از غرفه بادران در نمایشگاه بین‌المللی فرانچایز و توسعه کسب و کاراستقبال عمومی از غرفه بادران در نمایشگاه بین‌المللی فرانچایز و توسعه کسب و کار