تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1490

رونمایی از گواهینامه های بین‌المللی بادران

چهارشنبه، 12 دي ماه 1397

 هم زمان با ششمین اجلاس معرفی توزیع کنندگان برتر ایران در سالن فرشته های باد،‌ چند لوح از افتخارات و گواهینامه های بین المللی شرکت شبکه بادران،‌ اعم از گواهینامه های بین المللی ایزو، گواهینامه بین المللی حلال، گواهینامه بین المللی ممبرشیپ و گواهینامه معتبر نام نیک برند، با شکوه و افتخار رونمایی شدند.

رونمایی از گواهینامه های بین المللی بادرانرونمایی از گواهینامه های بین المللی بادرانرونمایی از گواهینامه های بین المللی بادرانرونمایی از گواهینامه های بین المللی بادرانرونمایی از گواهینامه های بین المللی بادران