تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1487

ششمین اجلاس معرفی گروه top20 و اهدای نشان افتخار توزیع کنندگان برتر ایران

شنبه، 8 دي ماه 1397

     به گزارش واحد روابط عمومی شبکه بادران،‌ عصر روز شنبه، ششمین اجلاس بزرگ اهدای بج و نشانهای افتخار بادران،‌ با هدف معرفی توزیع‌کنندگان برتر و اعضای جدید گروه top20برگزار شد. در این همایش که با حضور جمع کثیری از توزیع‌کنندگان بادرانی و لیدر های ارشد شبکه از سراسر کشور و همچنین حضور ویژه‌ی مدیرعامل و ریاست هیئت‌مدیره شرکت،‌ خانم مهندس موسوی و آقای دکتر قربانیان،‌ برگزار گردید، اعضای جدید گروه top20معرفی شدند و جمعی از توزیع‌کنندگان برتر شبکه نیز با اهدای نشان افتخار و چک‌های پاداش نقدی،‌ موردتقدیر قرار گرفتند. همچنین بخشی از گواهینامه‌های دوره شروع عالی بادران هم به‌صورت نمادین به چند تن از نوآموزان شبکه اهدا شد.
اسامی جدید گروه top20شرکت شبکه بادران به شرح زیر است: سید محمدرضا ایرانمنش(سمت گردباد)‌ ، وحید رضا خلیلی نژاد (سمت گردباد)‌ ، محمدتقی رستمیان (سمت گردباد)‌ ، سید سعید موسوی (سمت رعد)‌ ، محمدرضا بهرامی راد (سمت جهش)‌ ، مسعود قربانی (سمت رعد)‌ ،  شایان بخشی (سمت رعد)‌ ، شهاب رمضان پور (سمت رعد)‌ ، امیرحسین جنتی (سمت رعد)‌ ، نسرین ارادتی (سمت گردباد)‌ ، محمدتقی تقی نیا (سمت گردباد)‌ ، اکبر درگاهی پیر الوان(سمت رعد)‌ ، وحید دهفولی (سمت گردباد)‌ ، ابراهیم پولادی (سمت گردباد)‌ ، گیتا سرور خواه (سمت گردباد)‌ ، محمدجواد خدادادی(سمت گردباد)‌ ، مرتضی رمضان پور (سمت گردباد)‌ ، عبدالرضا کاکاسلطانی  (سمت گردباد)‌ ، حسین دلدار(سمت گردباد)‌ ، گلناز عادلی نژاد (سمت گردباد)‌
 

ششمین مراسم اهدای بجششمین مراسم اهدای بجششمین مراسم اهدای بجششمین مراسم اهدای بجششمین مراسم اهدای بجششمین مراسم اهدای بجششمین مراسم اهدای بجششمین مراسم اهدای بجششمین مراسم اهدای بجششمین مراسم اهدای بجششمین مراسم اهدای بجششمین مراسم اهدای بجششمین مراسم اهدای بجششمین مراسم اهدای بجششمین مراسم اهدای بجششمین مراسم اهدای بجششمین مراسم اهدای بجششمین مراسم اهدای بجششمین مراسم اهدای بج