تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1456

اختتامیه نمایشگاه صنعت و تجارت ایران با کشورهای همسایه

شنبه، 10 آذر ماه 1397

   در روز اختتامیه نمایشگاه صنعت و تجارت ایران با کشورهای همسایه مصادف با 8 آذر ماه سال جاری سرکار خانم مهندس موسوی با حضور در نمایشگاه و غرفه بادران از نزدیک با بسیاری از صادرکنندگان و تولیدکنندگان سایر کشورها گفتگو و با بسیاری از آنها در خصوص صادرات محصولات بادران مذاکره کرد
در این نمایشگاه سرکار خانم مهندس موسوی به عنوان کارآفرین برتر و همچنین مدیرعامل شرکتی که محصولات متنوع گیاهی را تولید و توزیع می نمایند با خبرنگار شبکه یک مصاحبه کرد که از قابلیت های شرکت بادران در تولید محصولات متنوع و ایجاد اشتغال برای جوانان جویای کار گفت 

اختتامیه نمایشگاه صنعت و تجارت ایران با کشورهای همسایهاختتامیه نمایشگاه صنعت و تجارت ایران با کشورهای همسایهاختتامیه نمایشگاه صنعت و تجارت ایران با کشورهای همسایهاختتامیه نمایشگاه صنعت و تجارت ایران با کشورهای همسایهاختتامیه نمایشگاه صنعت و تجارت ایران با کشورهای همسایهاختتامیه نمایشگاه صنعت و تجارت ایران با کشورهای همسایه