تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1412

اختلال در خطوط تلفن شرکت بادران

يكشنبه، 13 آبان ماه 1397

 بدین وسیله به اطلاع می‌رساند که در راستای بهینه سازی خطوط تلفن شرکت بادران از امروز یک شنبه مورخ 13 آبان به مدت ۴۸ ساعت اختلالاتی در ارتباط تلفن رخ خواهد داد لذا از تمامی توزیع کنندگان بادرانی تقاضا می‌شود در این دو روز جهت ارتباط با امور مشتریان تنها داخلی‌های 171 الی 174 را شماره گیری نمایند  
پیشاپیش از صبر و بردباری شما سپاسگزاریم