تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1386

باز هم ناداوری

پنجشنبه، 19 مهر ماه 1397

  باز هم سریال تمام نشدنی اشتباهات داوری دلیل اصلی شکست بادران شد .
روز گذشته اشتباهات داوری به گونه ای بود که از اشتباهات عادی داوری خارج شد و شائبه خیلی از مسائل شنیده می شد یکی از این اشتباهات در یکی از دهها حمله تیم بادران در زمانی که در محوطه جریمه توپ به دست مدافع تیم خونه به خونه برخورد کرد رخ داد این درحالی اتفاق افتاد که نگرفتن این پنالتی سبب شد تیم حریف در یک موقعیت ضد حمله قرار بگیرد و بتواند به گل دست یابد .
امیدواریم تا پایان فصل شاهد اینگونه ناداوریها کمتر باشیم .