تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1377

تمدید یکروزه طرح فروش استثنایی مهر ماه

جمعه، 13 مهر ماه 1397

  با توجه به درخواست های متعدد شما عزیزان ، طرح تخفیف عمومی مهرماه به مدت یکروز تمدید شد. علاقمندان میتوانند تا ساعت 24 شنبه 14 مهر ماه از این تخفیف استثنایی استفاده نمایند.
در این طرح بر روی کلیه کالاها 10 درصد تخفیف و 10 درصد افزایش امتیاز ( BP ) اختصاص داده شده.
نکته بسیار مهم اینکه برای اولین بار کالاهایی که بصورت دائم تخفیف و افزایش امتیاز دارند این تخفیف و افزایش امتیاز به مقدار قبلی آنها اضافه می شود ( مثال : کالایی که خودش بصورت دائم 10 درصد تخفیف و 10 درصد افزایش امتیاز دارد در طول این مدت به 20 درصد تخفیف و 20 درصد افزایش امتیاز تبدیل می شود )