تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1376

برتری شاگردان پاشازاده در مقابل حریف لیگ برتری

پنجشنبه، 12 مهر ماه 1397

 به گزارش روابط عمومی شرکت بادران، تیم فوتبال بادران در دیداری دوستانه تیم سایپا را شکست داد. در این دیدار تدارکاتی علی دایی با تمامی نفرات اصلی خود در مقابل نارنجی پوشان قرار گرفت و در پایان بادران با نتیجه 2 بر 1 از سد حریف نامدار و لیگ برتری خود گذشت.

برتری شاگردان پاشازاده در مقابل حریف لیگ برتریبرتری شاگردان پاشازاده در مقابل حریف لیگ برتریبرتری شاگردان پاشازاده در مقابل حریف لیگ برتریبرتری شاگردان پاشازاده در مقابل حریف لیگ برتریبرتری شاگردان پاشازاده در مقابل حریف لیگ برتریبرتری شاگردان پاشازاده در مقابل حریف لیگ برتریبرتری شاگردان پاشازاده در مقابل حریف لیگ برتریبرتری شاگردان پاشازاده در مقابل حریف لیگ برتریبرتری شاگردان پاشازاده در مقابل حریف لیگ برتریبرتری شاگردان پاشازاده در مقابل حریف لیگ برتریبرتری شاگردان پاشازاده در مقابل حریف لیگ برتریبرتری شاگردان پاشازاده در مقابل حریف لیگ برتریبرتری شاگردان پاشازاده در مقابل حریف لیگ برتریبرتری شاگردان پاشازاده در مقابل حریف لیگ برتریبرتری شاگردان پاشازاده در مقابل حریف لیگ برتریبرتری شاگردان پاشازاده در مقابل حریف لیگ برتریبرتری شاگردان پاشازاده در مقابل حریف لیگ برتریبرتری شاگردان پاشازاده در مقابل حریف لیگ برتریبرتری شاگردان پاشازاده در مقابل حریف لیگ برتری