تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1375

آخر هفته ای شگفت انگیز با فروش استثنایی مهر ماه

پنجشنبه، 12 مهر ماه 1397

به اطلاع کلیه فرشته های باد می رساند شرکت بادران در راستای حمایت ویژه از خرده فروشی از ساعت 12:30 امروز پنج شنبه مورخ دوازدهم مهر ماه تا ساعت 24 روز جمعه مورخ سیزدهم مهر ماه بر روی کلیه کالاها 10 درصد تخفیف و 10 درصد افزایش امتیاز ( BP ) اختصاص داده است نکته بسیار مهم اینکه برای اولین بار کالاهایی که بصورت دائم تخفیف و افزایش امتیاز دارند این تخفیف و افزایش امتیاز به مقدار قبلی آنها اضافه می شود ( مثال : کالایی که خودش بصورت دائم 10 درصد تخفیف و 10 درصد افزایش امتیاز دارد در طول این مدت به 20 درصد تخفیف و 20 درصد افزایش امتیاز تبدیل می شود )