تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1372

برخورد قضائی با ناشر اکاذیب علیه شبکه بادران

شنبه، 7 مهر ماه 1397

   به گزارش روابط عمومی شبکه بادران، به اطلاع توزیع کنندگان عزیز می رساند در راستای دفاع از حقوق شرکت و بازاریابان و برخورد با متهمین و متخلفین، شخصی با هویت م.ب. که سال گذشته با ایجاد کانال در فضای مجازی اقدام به نشر اکاذیب، توهین و افتراء نسبت به شرکت معظم شبکه بادران گستران و مدیران ارشد آن نموده بود با پیگیری های قضایی وکلای شرکت از طریق دادسرای رسیدگی به جرائم رایانه ای و پلیس فتای جمهوری اسلامی ایران شناسایی و کیفر خواست علیه ایشان صادر گردید و دادگاه محترم بدوی نیز نامبرده را به دلیل اتهامات وارده به تحمل دو سال حبس و یکصد و چهل و هشت ضربه شلاق محکوم نمود که با اعتراض نامبرده به دادنامه موصوف، دادگاه محترم مجدداً در مرحله واخواهی رأی قبلی را تایید نمود که به پیوست دادنامه مرحله واخواهی در ذیل درج گردیده است.

برخورد قضائی با ناشر اکاذیب علیه شبکه بادران