تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1338

اطلاعیه بسیار مهم در خصوص شرایط نگهداری کالا در انبار تحویل کالا

دوشنبه، 19 شهريور ماه 1397

      به اطلاع توزیع‌کنندگان محترم می‌رساند که شرایط و قوانین در خصوص مدت نگهداری محصولات در انبار تحویل کالا و نرخ محاسبه هزینه انبارداری کالا به شرح زیر می‌باشد:
1-    مدت نگهداری محصولات در انبار تحویل کالا از تاریخ صدور فاکتور بدون دریافت هزینه حداکثر 30 روز می‌باشد
2 -   بعد از 30 روز هزینه انبارداری به ازای هر روزنگهداری کالا یک درصد از مبلغ فاکتور هزینه انبارداری دریافت خواهد شد .
3 -   بنابراین در صورت عدم مراجعه جهت تحویل کالا بعد از گذشت 130 روز از تاریخ فاکتور ، کل مبلغ فاکتور مستهلک می گردد .