تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1269

جشنواره شادی

چهارشنبه، 17 مرداد ماه 1397

به مناسبت برگزاری یکی از شادترین رویدادهای خانواده بزرگ بادران
کلیه کالاهای قدیمی ایرانی بادران از 5 درصد تخفیف و 20 درصد افزایش امتیاز از ساعت 18 امروز چهارشنبه مورخ 1397/05/17 تا ساعت 24 روز جمعه مورخ 1397/05/19 برخوردارمی باشند .