تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1268

گزارش تصویری از آخرین تمرینات تیم بادران

چهارشنبه، 17 مرداد ماه 1397

  به گزارش روابط عمومی شرکت بادران، تمرینات تیم فوتبال بادران برای مقابله با تیم ماشین سازی تبریز در هفته اول لیگ آزادگان در زمین شماره دو کارگران بصورت جدی دنبال می‌شود.
تیم بادران 20 مردادماه در هفته اول لیگ آزادگان در شهر تبریز میهمان ماشین سازی این شهر است.

گزارش تصویری از آخرین تمرینات تیم بادران گزارش تصویری از آخرین تمرینات تیم بادران گزارش تصویری از آخرین تمرینات تیم بادران گزارش تصویری از آخرین تمرینات تیم بادران گزارش تصویری از آخرین تمرینات تیم بادران گزارش تصویری از آخرین تمرینات تیم بادران گزارش تصویری از آخرین تمرینات تیم بادران گزارش تصویری از آخرین تمرینات تیم بادران گزارش تصویری از آخرین تمرینات تیم بادران گزارش تصویری از آخرین تمرینات تیم بادران گزارش تصویری از آخرین تمرینات تیم بادران گزارش تصویری از آخرین تمرینات تیم بادران گزارش تصویری از آخرین تمرینات تیم بادران گزارش تصویری از آخرین تمرینات تیم بادران گزارش تصویری از آخرین تمرینات تیم بادران گزارش تصویری از آخرین تمرینات تیم بادران گزارش تصویری از آخرین تمرینات تیم بادران گزارش تصویری از آخرین تمرینات تیم بادران گزارش تصویری از آخرین تمرینات تیم بادران گزارش تصویری از آخرین تمرینات تیم بادران