تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1267

مدیران شرکت بادران بر بالین یکی از اعضای TOP20

سه شنبه، 16 مرداد ماه 1397

   به گزارش روابط عمومی شرکت بادران، آقای مهندس قربانیان قائم مقام و آقای رمضانی مدیر روابط عمومی شرکت بادران در بیمارستان آتیه حاضر شدند و از آقای سید سعید موسوی یکی از لیدرهای ارشد شرکت بادران که دچار سانحه رانندگی شده بود عیادت کردند.

مدیران شرکت بادران بر بالین یکی از اعضای TOP20مدیران شرکت بادران بر بالین یکی از اعضای TOP20مدیران شرکت بادران بر بالین یکی از اعضای TOP20