تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1261

تمدید یکروزه فروش ویژه و غیر قابل تکرار

جمعه، 12 مرداد ماه 1397

  با توجه به استقبال بینظیر توزیع کنندگان محترم شرکت بادران از طرح فروش ویژه ، این طرح تا پایان روز شنبه مورخ 13 مرداد 1397 تمدید شد . لذا عزیزانی که فرصت استفاده از این موقعیت ویژه برای دریافت30% امتیاز بیشتر و همچنین تخفیف استثنایی 15 الی 25% را از دست دادند میتوانند طی 24 ساعت آینده از مزایای این طرح استفاده نمایند.