تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1222

حضور شرکت بادران در همایش مدیران موفق مشتری مدار

پنجشنبه، 21 تير ماه 1397

  روز چهارشنبه بیستم تیرماه در سالن همایش‌های سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، مراسم تقدیر از مدیران مشتری مدار با حضور مدیران ارشد شرکت بادران برگزار گردید.
در این مراسم خانم مهندس موسوی مدیرعامل شرکت شبکه بادران در حضور دکتر حشمتی معاون قضایی دادستان کل کشور، آیت‌اله معصومی لاری نماینده بعثه رهبری، دکتر طرزی قاضی ویژه جرائم سایبری  و خانم دکتر رضایی نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سخنرانی کردند.

حضور شرکت بادران در همایش مدیران موفق مشتری مدار حضور شرکت بادران در همایش مدیران موفق مشتری مدار حضور شرکت بادران در همایش مدیران موفق مشتری مدار حضور شرکت بادران در همایش مدیران موفق مشتری مدار حضور شرکت بادران در همایش مدیران موفق مشتری مدار حضور شرکت بادران در همایش مدیران موفق مشتری مدار حضور شرکت بادران در همایش مدیران موفق مشتری مدار حضور شرکت بادران در همایش مدیران موفق مشتری مدار حضور شرکت بادران در همایش مدیران موفق مشتری مدار حضور شرکت بادران در همایش مدیران موفق مشتری مدار حضور شرکت بادران در همایش مدیران موفق مشتری مدار حضور شرکت بادران در همایش مدیران موفق مشتری مدار حضور شرکت بادران در همایش مدیران موفق مشتری مدار حضور شرکت بادران در همایش مدیران موفق مشتری مدار حضور شرکت بادران در همایش مدیران موفق مشتری مدار حضور شرکت بادران در همایش مدیران موفق مشتری مدار حضور شرکت بادران در همایش مدیران موفق مشتری مدار حضور شرکت بادران در همایش مدیران موفق مشتری مدار حضور شرکت بادران در همایش مدیران موفق مشتری مدار حضور شرکت بادران در همایش مدیران موفق مشتری مدار حضور شرکت بادران در همایش مدیران موفق مشتری مدار حضور شرکت بادران در همایش مدیران موفق مشتری مدار حضور شرکت بادران در همایش مدیران موفق مشتری مدار حضور شرکت بادران در همایش مدیران موفق مشتری مدار حضور شرکت بادران در همایش مدیران موفق مشتری مدار حضور شرکت بادران در همایش مدیران موفق مشتری مدار حضور شرکت بادران در همایش مدیران موفق مشتری مدار حضور شرکت بادران در همایش مدیران موفق مشتری مدار حضور شرکت بادران در همایش مدیران موفق مشتری مدار حضور شرکت بادران در همایش مدیران موفق مشتری مدار حضور شرکت بادران در همایش مدیران موفق مشتری مدار حضور شرکت بادران در همایش مدیران موفق مشتری مدار حضور شرکت بادران در همایش مدیران موفق مشتری مدار حضور شرکت بادران در همایش مدیران موفق مشتری مدار