تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1218

حضور پرشور فرشته‌های باد در همایش مخاطرات شرکت‌های هرمی و مشکلات آن برای اقتصاد ایران

چهارشنبه، 20 تير ماه 1397

  همایش بزرگ مخاطرات شرکت‌های هرمی و مشکلات آن برای اقتصاد ایران با حضور جناب آقای دکتر قربانیان ریاست هیئت مدیره شرکت بادران، مدیریت واحد حقوقی شرکت بادران، جمعی از اعضای top 20 این شرکت و جمع کثیری از فرشته‌های باد به تاریخ 20 تیر ماه سال جاری در سالن همایش فرشته‌های باد برگزار شد.
در این همایش ابتدا جناب آقای دکتر قربانیان در خصوص تفاوت‌های شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای با شرکت‌های هرمی و مخاطراتی که شرکت‌های هرمی بر اقتصاد کشور دارند مطالبی را عنوان کرد و گفت: در شرکت بادران افراد بر اساس تلاش و زحمت خود در این شرکت منافع کسب می‌کنند و افرادی که با حیله و فریب بسیاری از جوانان را وارد شرکت‌های هرمی می‌کنند، برکت و شیرینی را در زندگی خود نمی‌بینند.
در ادامه  مدیریت واحد حقوقی شرکت بادران از دلایل قانونی بودن شرکت‌های مجوز دار سخن گفت و خاطرنشان ساخت مجوز کسب شده از واحد صنعت و معدن به راحتی به شرکتی اعطا نمی‌شود و مرز بین شرکت‌های هرمی و بازاریابی شبکه‌ای از یک تار مو نازک‌تر است و در واقع در شرکت‌های هرمی صرفا عضو گیری و در شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای فروش محصولات مطرح است.
در پایان این همایش 3 تن از لیدرهای ارشد شرکت بادران از تجارب خود مطالب مفیدی را بیان داشتند و گفتند: این شرکت در آستانه 7 سالگی خود قرار دارد و تا به اینجا نشان داده که ظرفیتی دارد که می‌تواند اقتصاد ایران را بی‌نیاز از نفت سازد و تولید ایرانی و توزیع بادرانی را در جهان گسترده سازد.  

حضور پرشور فرشته‌های باد در همایش مخاطرات شرکت‌های هرمی و مشکلات آن برای اقتصاد ایران حضور پرشور فرشته‌های باد در همایش مخاطرات شرکت‌های هرمی و مشکلات آن برای اقتصاد ایران حضور پرشور فرشته‌های باد در همایش مخاطرات شرکت‌های هرمی و مشکلات آن برای اقتصاد ایران حضور پرشور فرشته‌های باد در همایش مخاطرات شرکت‌های هرمی و مشکلات آن برای اقتصاد ایران حضور پرشور فرشته‌های باد در همایش مخاطرات شرکت‌های هرمی و مشکلات آن برای اقتصاد ایران حضور پرشور فرشته‌های باد در همایش مخاطرات شرکت‌های هرمی و مشکلات آن برای اقتصاد ایران حضور پرشور فرشته‌های باد در همایش مخاطرات شرکت‌های هرمی و مشکلات آن برای اقتصاد ایران حضور پرشور فرشته‌های باد در همایش مخاطرات شرکت‌های هرمی و مشکلات آن برای اقتصاد ایران حضور پرشور فرشته‌های باد در همایش مخاطرات شرکت‌های هرمی و مشکلات آن برای اقتصاد ایران