تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1216

یک روز تمدید شد مرحله دوم بزرگترین فروش ویژه سال بادران

دوشنبه، 18 تير ماه 1397

 به اطلاع کلیه توزیع کنندگان و مشتریان محترم می رساند با توجه به درخواست جمع کثیری از عزیزانی که به دلیل تعطیلات امکان بهره مندی کامل از مزایای مرحله دوم بزرگترین فروش ویژه سال بادران برایشان فراهم نگردیده و به پاس احترام به خواسته این عزیزان این فروش ویژه تا ساعت ۲۴ روز سه شنبه مورخ 97/04/19 به مدت یک روز تمدید گردید. امید است با این اقدام  امکان استفاده از این فرصت برای کلیه عزیزانی که در روزهای قبل امکان بهره مندی کامل از مزایای این فروش ویژه نشده اند فراهم گردد.