تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1214

کلاس های تخصصی محصولات زوریک برگزار شد

يكشنبه، 17 تير ماه 1397

  به گزارش روابط عمومی شرکت بادران، کلاس های تخصصی محصولات زوریک توسط جناب آقای دکتر میر حسینی دانشجوی رزیدنت تخصصی فارموکود نوزی دانشگاه تهران شنبه ۱۶ تیر ماه ساعت ۱۵:۳۰ و ۱۷:۳۰ در مجتمع آموزشی شرکت شبکه بادران برگزار شد.

کلاس های تخصصی محصولات زوریک برگزار شدکلاس های تخصصی محصولات زوریک برگزار شدکلاس های تخصصی محصولات زوریک برگزار شدکلاس های تخصصی محصولات زوریک برگزار شد