تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1210

حضور غیرمنتظره دکتر قربانیان با چند خبر ویژه در همایش روز گذشته

شنبه، 16 تير ماه 1397

   به گزارش روابط عمومی شرکت بادران، همایش بزرگ روز گذشته بادران، با حضور غیر منتظره دکتر قربانیان، رئیس هیئت مدیره شرکت شبکه بادران، در سالن همایش فرشته های باد همراه شد.
حضور پیش بینی نشده دکتر قربانیان در این همایش با چند خبر ویژه و غافلگیری صد ها تن از بازاریابان و لیدر های ارشد شرکت، که از استان های مختلف به خصوص خراسان  رضوی در این همایش شرکت کرده بودند، به این همایش شور و هیجان متفاوتی بخشید.
دکتر قربانیان در این همایش از رونمایی چند محصول و رویداد جدید سازمانی خبر داد که در دیگر گزارش ها خواهید خواند. 

حضور غیرمنتظره دکتر قربانیان با چند خبر ویژه در همایش روز گذشتهحضور غیرمنتظره دکتر قربانیان با چند خبر ویژه در همایش روز گذشتهحضور غیرمنتظره دکتر قربانیان با چند خبر ویژه در همایش روز گذشتهحضور غیرمنتظره دکتر قربانیان با چند خبر ویژه در همایش روز گذشته