تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1161

استقبال کم‌نظیر از همایش انتقال تجربیات

شنبه، 19 خرداد ماه 1397

  شرکت بادران در راستای رشد و ارتقای هرچه‌ بیشتر بازاریابان، روز شنبه 19 خرداد ماه همایشی تحت عنوان انتقال تجربیات را در سالن فرشته‌های باد که مملو از جمعیت بود برگزار کرد. استقبال از این همایش به‌قدری بود که تعداد زیادی از شرکت‌کنندگان در انتهای سالن به صورت ایستاده مراسم را دنبال کردند.

استقبال کم‌نظیر از همایش انتقال تجربیات استقبال کم‌نظیر از همایش انتقال تجربیات استقبال کم‌نظیر از همایش انتقال تجربیات استقبال کم‌نظیر از همایش انتقال تجربیات