تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1128

برنامه تلویزیونی پول کجاست؟

دوشنبه، 24 ارديبهشت ماه 1397

  ضبط برنامه تلویزیونی "پول کجاست؟" روز دوشنبه 24 اردیبهشت، در ساختمان آموزش با حضور خانم مهندس موسوی ، آقای دکتر قربانیان ، مدیران ارشد ، بازاریابان شرکت بادران و تنی چند از کارشناسان بازاریابی و فروش در مجتمع آموزشی بادران انجام شد.
این برنامه قرار است ظرف روزهای آتی از شبکه ایران کالا به روی آنتن برود که زمان دقیق پخش آن متعاقبا اعلام می شود .

برنامه تلویزیونی پول کجاست؟برنامه تلویزیونی پول کجاست؟برنامه تلویزیونی پول کجاست؟برنامه تلویزیونی پول کجاست؟برنامه تلویزیونی پول کجاست؟برنامه تلویزیونی پول کجاست؟برنامه تلویزیونی پول کجاست؟