تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1083

پنجمین سری گواهینامه های مهارت بین المللی ‌بازاریاب شبکه ای

پنجشنبه، 23 فروردين ماه 1397

به اطلاع کلیه عزیزان می رساند: پنجمین سری گواهینامه های مهارت بین المللی ‌بازاریاب شبکه ای با کد استاندارد 1-006-45-5243 سازمان آموزش فنی و حرفه ای تحت نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط مهارت آموزان آموزشگاه‌های بادران ایران و تجارت پویا دریافت گردید.
این گواهینامه بر اساس مواد 6 و 13 قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن جهت اخذ پروانه کسب و کار قابل بهره برداری می باشد.

پنجمین سری گواهینامه های مهارت بین المللی ‌بازاریاب شبکه ای پنجمین سری گواهینامه های مهارت بین المللی ‌بازاریاب شبکه ای پنجمین سری گواهینامه های مهارت بین المللی ‌بازاریاب شبکه ای