تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1056

بادران در برنامه های سراسری رادیو

سه شنبه، 22 اسفند ماه 1396

 به گزارش روابط عمومی شرکت بادران، پس از تبلیغات موفق شرکت بادران در تلویزیون، اینبار با عقد قراردادی تیزر تبلیغاتی این شرکت از بیست و دوم اسفند ماه سال جاری در بین برنامه‌های سراسری رادیو به شرح ذیل پخش خواهد شد:

بادران در برنامه های سراسری رادیوبادران در برنامه های سراسری رادیوبادران در برنامه های سراسری رادیو