تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1053

بزرگترین همایش معرفی شرکت بادران

يكشنبه، 20 اسفند ماه 1396

   به گزارش روابط عمومی شرکت بادران، نوزدهم اسفند ماه سال جاری در ساختمان آموزش از ساعت 12 همایش باشکوهی تحت عنوان معرفی شرکت بادران و دستاوردهای آن برای ورودی های جدید برگزار شد. در این مراسم که با استقبال  توزیع کنندگان همراه بود سالن اجتماعات شرکت بادران مملو از جمعیت شده بود، به طوری که بسیاری از توزیع کنندگان عزیز نتوانستند جایی برای نشستن پیدا کنند و مراسم را به صورت ایستاده نظاره کردند.
لازم به ذکر است در این مراسم جناب آقای دکتر قربانیان و بازاریابان ارشد برای حضار به سخنرانی پرداختند.

بزرگترین همایش معرفی شرکت بادران بزرگترین همایش معرفی شرکت بادران بزرگترین همایش معرفی شرکت بادران بزرگترین همایش معرفی شرکت بادران بزرگترین همایش معرفی شرکت بادران بزرگترین همایش معرفی شرکت بادران بزرگترین همایش معرفی شرکت بادران بزرگترین همایش معرفی شرکت بادران