تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1050

شهردار مشهد روز درختکاری در جمع بادرانی ها

چهارشنبه، 16 اسفند ماه 1396

 به گزارش روابط عمومی شرکت بادران، روز 15 تا 22 اسفند ماه به عنوان “هفته منابع طبیعی” نامگذاری شده است که نخستین روز این هفته یعنی 15 اسفند “روز ‌درختکاری‌” است، به همین بهانه بازاریابان شهر مقدس مشهد در کنار شهردار این شهر آقای تقی زاده خامسی به درختکاری پرداخته و اقدام به کاشت نهال های جوان کردند.

شهردار مشهد روز درختکاری در جمع بادرانی ها شهردار مشهد روز درختکاری در جمع بادرانی ها شهردار مشهد روز درختکاری در جمع بادرانی ها شهردار مشهد روز درختکاری در جمع بادرانی ها شهردار مشهد روز درختکاری در جمع بادرانی ها شهردار مشهد روز درختکاری در جمع بادرانی ها شهردار مشهد روز درختکاری در جمع بادرانی ها