تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1045

جاست بی نوزدهم با گل و گلاب کلید خورد

سه شنبه، 15 اسفند ماه 1396

     مراسم افتتاح جاست بی نوزدهم در14 اسفند با حضور چهره ها و بازاریابان شرکت بادران در شهر گل و گلاب ناب ایران ،کاشان برگزار گردید.
در این مراسم که با حضور پر شور و شاداب توزیع کنندگان خونگرم کاشانی و معاون فرماندار کاشان برگزار گردید ، کیارش قربانی به نمایندگی از به نمایندگی از مدیران بادران ،در خصوص جایگاه جاست بی برای رفاه حال توزیع کنندگان و مشتریان ترجیهی توضیحات داده و پس از وی دو تن از لیدرهای بادران به سخنرانی پرداختند .
در این مراسم با شکوه معاون فرماندار کاشان بصورت نمادین پروانه جاست بی کاشان رابه محمد چعباوی مسئول جاست بی  اهدا نموده و در سخنانی از حضور و فعالیت مثبت جوانان این شهر تشکر کرده و برای آنان آرزوی موفقیت نمودند. 

جاستبی کاشانجاستبی کاشانجاستبی کاشانجاستبی کاشانجاستبی کاشانجاستبی کاشانجاستبی کاشانجاستبی کاشان