تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1044

بازدید معاون اقتصادی استاندار تهران از بادران

يكشنبه، 13 اسفند ماه 1396

  معاون اقتصادی استاندار تهران در طی بازدید از شرکت بادران اظهار داشتند بادران پیشرو در صنعت استارت آپ کشور است .
به گزارش روابط عمومی شرکت بادران، جناب آقای محمد امامی امین، معاون اقتصادی استاندار تهران صبح یکشنبه مصادف با 13 اسفند ماه سال جاری از بخش‌های مختلف و عظیم شرکت بادران بازدید نموده و در پایان ضمن تبریک به شرکت بادران به عنوان شرکت پیشرو در صنعت استارت آپ ایران؛ گفت: بسیار مفتخریم که در ایران، شرکت بادران کسب و کار موفقی را پایه ریزی کرده که روز به روز به گستردگی آن افزوده می‌شود.

معاون اقتصادی استانداری تهران: بادران پیشرو در صنعت استارت آپ...معاون اقتصادی استانداری تهران: بادران پیشرو در صنعت استارت آپ...معاون اقتصادی استانداری تهران: بادران پیشرو در صنعت استارت آپ...معاون اقتصادی استانداری تهران: بادران پیشرو در صنعت استارت آپ...معاون اقتصادی استانداری تهران: بادران پیشرو در صنعت استارت آپ...معاون اقتصادی استانداری تهران: بادران پیشرو در صنعت استارت آپ...معاون اقتصادی استانداری تهران: بادران پیشرو در صنعت استارت آپ...معاون اقتصادی استانداری تهران: بادران پیشرو در صنعت استارت آپ...معاون اقتصادی استانداری تهران: بادران پیشرو در صنعت استارت آپ...معاون اقتصادی استانداری تهران: بادران پیشرو در صنعت استارت آپ...معاون اقتصادی استانداری تهران: بادران پیشرو در صنعت استارت آپ...معاون اقتصادی استانداری تهران: بادران پیشرو در صنعت استارت آپ...معاون اقتصادی استانداری تهران: بادران پیشرو در صنعت استارت آپ...معاون اقتصادی استانداری تهران: بادران پیشرو در صنعت استارت آپ...