تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1043

سمینار تخصصی نقش ارتباطات و فناوری اطلاعات در توان ‌افزایی زنان

يكشنبه، 13 اسفند ماه 1396

   به گزارش روابط عمومی شرکت بادران، سمینار تخصصی نقش ارتباطات و فناوری اطلاعات در توان ‌افزایی زنان با حضور آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و خانم معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در سالن همایش های شهید قندی وزارت ارتباطات برگزار گردید. در این نشست تخصصی خانم اردکانیان از شهر مقدس مشهد به نمایندگی از شرکت بادران در حضور وزیر محترم ارتباطات و معاون رئیس جمهور در امور زنان به روی سن رفته و در مورد بازاریابی شبکه ای به ایراد سخنرانی پرداختند.

سمینار تخصصی نقش ارتباطات و فناوری اطلاعات در توان ‌افزایی زنان سمینار تخصصی نقش ارتباطات و فناوری اطلاعات در توان ‌افزایی زنان سمینار تخصصی نقش ارتباطات و فناوری اطلاعات در توان ‌افزایی زنان سمینار تخصصی نقش ارتباطات و فناوری اطلاعات در توان ‌افزایی زنان سمینار تخصصی نقش ارتباطات و فناوری اطلاعات در توان ‌افزایی زنان سمینار تخصصی نقش ارتباطات و فناوری اطلاعات در توان ‌افزایی زنان