تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 815

سمینار آموزشی گروه KAD در ساوه

دوشنبه، 22 آبان ماه 1396

 به اطلاع توزیع کنندگان محترم ساوه می رساند، همایش آموزشی گروهKAD  با آموزش پلن طرح درآمدی شبکه بادران، جلسه معرفی فرصت بادران از طریق کاتالوگBOM   و مشتری ترجیحی توسط کارشناسان گروهKAD  برگزار می گردد.
این سمینار در روز سه شنبه 23 آبان ساعت 11 در ساوه، شهرک فجر، جنب کمیته امداد، خانه کارگر طبقه اول برگزار خواهد شد.