تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 813

سمینار آموزشی گروه KAD در پاکدشت

شنبه، 20 آبان ماه 1396

 به اطلاع توزیع کنندگان محترم ورامین و پاکدشت می رساند، همایش آموزشی گروهKAD  با آموزش پلن طرح درآمدی شبکه بادران، جلسه معرفی فرصت بادران از طریق کاتالوگ BOM و مشتری ترجیحی توسط کارشناسان گروهKAD  برگزار می گردد.
این سمینار در روز یک شنبه 21 آبان ساعت 11 در پاکدشت، بلوار امام رضا نرسیده به میدان پارچین، روبروی حوزه علمیه پاکدشت، پلاک 3 و 4 برگزار خواهد شد.